<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Chuyện Cà Kê

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Lãng Nhân

Kích thước
15.4 x 20.6 cm

Số trang
278 trang

Năm xuất bản
1968

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Nam Chi Tùng Thư

Chuyện Cà Kê


"Chuyện Cà Kê" là tuyển tập gồm 28 bài phiếm luận của Lãng Nhân do Nam Chi Tùng Thư xuất bản năm 1968.

Tựa sách lấy từ tên bài đầu tiên trong tuyển tập của tác giả.