<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Hải Ngoại Ký Sự

Thông tin Ấn phẩm

Soạn giả
Thích Đại Sán

Năm xuất bản
1963

Kích thước
16 x 21 cm

Số trang
280 trang

Hình thức bìa
Bìa cứng

Nhà xuất bản
Viện Đại Học Huế

Hải Ngoại Ký Sự


Đọc "Hải Ngoại Ký Sự" của Đại Sán, chúng ta sẽ thấy được lòng sùng mộ Phật giáo của người thời bấy giờ, kể từ Chúa thượng đến thần dân. Chẳng những thế, chúng ta còn có một ý kiến rõ về đời sống của dân đen, về thuế má, về bệnh dịch.

Một điều quý nữa, đó là Đại Sán vén màn cho chúng ta thấy được đôi tí về trình độ trí thức của các bậc túc nho thời bấy giờ ở miền Nam.