<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Học Chữ Nôm

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Vũ Văn Kính

Kích thước
13 x 19 cm

Số trang
188 trang

Năm xuất bản
2003

Nhà xuất bản
Văn Hóa Thông Tin

Học Chữ Nôm

Cuốn sách Học Chữ Nôm này được biên soạn nhằm mục đích để giúp các bạn sinh viên có tài liệu học chữ Nôm, giúp bạn có cái nhìn tổng quát về chữ Nôm. Các sinh viên chuyên ngành Hán Nôm có thể căn cứ vào các nét chính của sự cấu tạo mà có thể đọc được cả những chữ Nôm dù viết ở dạng nào, vì tác giả có viết cả những kinh nghiệm đọc chữ Nôm của mình qua nhiều năm nghiên cứu và đọc sách Nôm.