<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Hồi Kí

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Nguyễn Hiến Lê

Số lượng
Trọn bộ 3 quyển

Năm xuất bản
1988 - 1990

Kích thước
14.5 x 20 cm

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Văn Nghệ

Hồi Kí


Nguyễn Hiến Lê là một trong số những nhà văn đóng góp nhiều nhất vào nền văn học miền Nam. Trong suốt ba mươi lăm năm ông cúc cung tận tụy vừa viết vừa dịch trên trăm tác phẩm, sự nghiệp ấy về phẩm cũng như về lượng là một hãnh diện của văn học miền Nam nước ta.