<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Hữu Thể và Thời Gian

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Martin Heidegger

Giới thiệu
Lê Tôn Nghiêm

Dịch giả
Trần Công Tiến

Kích thước
14 x 20 cm

Số lượng
Đủ bộ 2 quyển

Năm xuất bản
1973

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Quê Hương

Hữu Thể và Thời Gian


Quyển "Hữu Thể và Thời Gian" là một trong hai tác phẩm bất hủ của tư tưởng Tây Phương, thông qua tác phẩm này, dịch giả muốn giới thiệu cùng với quý bạn đọc tư tưởng gia vĩ đại nhất của thế kỷ, đồng thời cũng là tư tưởng gia vĩ đại nhất của nhân loại.

Đối tượng của khảo luận này là trình bày cụ thể câu hỏi về ý nghĩa của "hữu thể". Mục đích tạm thời là giải thích thời gian như là chân trời khả thể cho mọi am hiểu hữu thể tổng quát.