<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Liên Hoa Nguyệt San

Thông tin Ấn phẩm

Chủ nhiệm
Thích Đôn Hậu

Quản lý
Thích Nữ Diệu Không

Kích thước
14.5 x 20.5 cm

Số trang
112 trang

Hình thức bìa
Bìa mềm

Năm xuất bản
1963

Nhà xuất bản
Huế

Liên Hoa Nguyệt San


Sau 5 tháng tạm đình bản vì những biến cố vừa qua, Liên hoa hôm nay đã tục bản với - Số đặc biệt "TÁI NGỘ" được ra đời vào rằm tháng mười năm Quý Mão (30-11-1963), PL 2507. Số đặc biệt này sẽ thay thế các số 5, 6, 7, 8, 9 và 10.