<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Phó Thanh Chủ

Dịch giả
Định Ninh Lê Đức Thiếp

Năm xuất bản
1975

Kích thước
14 x 20 cm

Số trang

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Khác

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Nam Nữ Bá Chứng

"Nam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng" y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.