<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Ngài Huệ Năng

Thông tin Ấn phẩm

Biên tập
Trí Quang

Kích thước
14 x 20 cm

Số trang
188 trang

Năm xuất bản
1960

Hình thức bìa
Bìa cứng

Nhà xuất bản
Chùa Linh Quang - Huế

Ngài Huệ Năng


Tập sách về Ngài Huệ Năng sau đây lấy kinh PHÁP BẢO ĐÀN làm tài liệu chính. Ban đầu tôi đã viết những lời tựa cần thiết, nhưng trong và sau khi viết xong, thấy muốn đổi ý.

Tôi có cảm giác rõ rệt mình viết cho mình. Thì gian viết tập sách này quả là thì gian mà vang bóng của Ngài Huệ Năng đã nâng đở và giáo dục cho lòng tôi rất nhiều. Cảm bội "lòng từ bi thương xót đến cả vị lai" của Ngài, tôi xin ghi lại ở đây để phụng hiến lên Ngài tấm lòng chí thành chí kính.

Tháng Mười, PL 2503
TRÍ QUANG