<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Ngày Sanh Của Rắn

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Phạm Công Thiện

Kích thước
12.5 x 19 cm

Số trang
26 trang

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Năm xuất bản
1966

Nhà xuất bản
An Tiêm

Ngày Sanh Của Rắn


Sách làm lại theo bản gốc của An Tiêm, in năm 1966.
Gồm 12 bài thơ, do Hoa Nắng xuất bản lần đầu năm 1966, tái bản lần thứ 2 bởi An Tiêm vào cuối năm đó với nhiều chỉnh sửa quan trọng.