<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Người Viễn Khách Thứ Mười

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Nghiêm Xuân Hồng

Số trang
280 trang

Kích thước
13 x 19.3 cm

Năm xuất bản
1963

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Quan Điểm

Người Viễn Khách Thứ Mười


"Người Viễn Khách Thứ Mười" kịch bản của Nghiêm Xuân Hồng, xuất bản lần thứ nhất, in tại nhà in Bông Lau, hoàn thành ngày 18/7/1963, bìa do Mặc Đỗ trình bày.

Câu chuyện xảy ra ở một miền nơi trung tâm lục địa châu Á, vào khoảng cuối thế kỷ 13. Các chi tiết về địa dư hoặc lịch sử trong vở kịch đều chỉ là tưởng tượng, không thể coi như những chứng liệu.

(Trích dẫn trong bài đầu của tác giả)