<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Những Bài Pháp Tiêu Biểu Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
HT. Tuyên Hóa

Biên soạn
Thích Hằng Đạt

Số trang
210 trang

Kích thước
13 x 20.5 cm

Năm xuất bản
2011

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Phương Đông

Những Bài Pháp Tiêu Biểu Của Hòa Thượng Tuyên Hóa


Nội dung sách gồm có hai phần


Phần I

 1. Tu hành.
 2. Trì giới và nhẫn nhục.
 3. Tham thiền và niệm Phật.
 4. Hạnh của người xuất gia.
 5. Nhân quả, sám hối và chuyển hóa.
 6. Quy y tam bảo.
 7. Giáo dục.
 8. Đạo Phật và Phật pháp.
 9. Trí huệ.
 10. Gia phong của chùa Vạn Phật Thành.
 11. Ba Đại Tông Chỉ.
 12. Pháp môn tu đạo.

Phần II