<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Pháp Trích Lục II

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Huỳnh Văn Niệm

Kích thước
14 x 21 cm

Số trang
160 trang

Năm xuất bản
1954

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Kiêm Biên

Pháp Trích Lục II


Nội dung quyển sách chia làm 2 phần:

  1. Phần thứ nhất gồm có những bài pháp do Đức Phật hoặc chư Thinh Văn La Hán đã thuyết ra để dạy người hành đạo và bài pháp "Cuộc tranh luận giữa Đức Phật và nhóm ngoại đạo Nigantha" chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn chẳng phải chỉ có đức Từ bi nhẫn nại mà thôi, Ngài lại là một bực đại trí có nhiều kinh nghiệm và rất hòa nhã trong khi tranh biện về đạo đức với những phái khác. Nhờ vậy, mà Ngài cảm hóa được nhiều người.
  2. Phần thứ nhì có ghi chép "Sự tích của Hoàng Đế A Dục" là một bực đại hộ pháp trong Phật giáo, trị vì tại xứ Ấn Độ tới 200 năm sau khi đức Phật nhập Niết bàn. Nhờ Ngài mà những thánh tích, kinh luật và Xá Lợi của đức Thế Tôn được lưu truyền cho đến ngày nay.