<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Pháp Trích Lục III

Thông tin Ấn phẩm

Soạn dịch
Huỳnh Văn Niệm

Kích thước
14 x 21 cm

Số trang
142 trang

Năm xuất bản
1973

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Phạm Ngũ Lão

Pháp Trích Lục III


Tất cả những Phật  ngôn trong quyển "Pháp trích lục" đều nhắm về các Pháp Hành có tánh cách lợi ích quan trọng dành riêng cho bậc hành giả nhiệt thành dũng cảm quyết tâm đi tới mục đích an vui cao thượng

Phần sau có Thiên Khái Luận về "Minh Sát Tuệ" do Đại Đức Thiến sư LEDI SAYADAW sáng tác ra rừ năm 1915 tại Mandalay (Miến Điện) cống hiến thêm nhiều tài liệu và chi tiết đặc biệt để nâng đờ hữu hiệu các Phật tử thiết tha với Pháp tu Thiền định.