<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Phật Pháp Con Đường Giải Thoát

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Jagdish Kasyapa

Phỏng dịch
Tùng Chi

Kích thước
14 x 20.5 cm

Số trang
124 trang

Năm xuất bản
1959

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Hoa Sen

Phật Pháp Con Đường Giải Thoát


Phật pháp là một nghệ thuật sống cho sáng suốt và xứng đáng - Lý thuyết xây dựng trên thực tế, trên tinh thần khoa học đã giúp ta thấy cái CHÂN. Nó đem lại tự do, bình đẳng giữa người với người, lấy lòng nhân làm nền móng cho tổ chức xã hội. Nhờ vậy, mà trả lại cái THIỆN cho nhân loại. Nó còn gây lòng tự tín và hun đúc cái DŨNG để ta đã đủ TRÍ, đủ ĐỨC rồi, còn phải đủ sức nữa mới mong "cứu mình và cứu người" ra ngoài vòng tối tăm của thời đại.