<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Rilke

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Phạm Công Thiện

Kích thước
13.3 x 18.8 cm

Số trang
136 trang

Năm xuất bản
1969

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Phạm Hoàng

Rilke

  • Sách làm lại theo bản gốc của Phạm Hoàng in năm 1969.
    RILKE có một số bài Phạm Công Thiện viết về Maria Rainer Rilke, một nhà thơ người Áo, cũng là một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ; trích dịch một số thơ của ông như Sầu ca thứ tám, Đoản ca gửi Orphee, Bài I.9,...; vài nét chính về cuộc đời Rilke và thư tịch về Rilke.