<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Sương Bình Nguyên

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Bùi Giáng

Số trang
576 trang

Kích thước
15 x 21 cm

Hình thức bìa
Bìa mềm, có áo khoác

Năm xuất bản
1969

Nhà xuất bản
Võ Tánh

Sương Bình Nguyên

"Sương Bình Nguyên" là một cuốn sách dịch biểu hiện được nhiều cảm thông tương ứng giữa lời dịch và ngôn ngữ nguyên tác.