<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Tam Thiên Tự

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Đoàn Trung Còn

Kích thước
13 x 19 cm

Số trang
270 trang

Năm xuất bản
2013

Nhà xuất bản
Thời Đại

Tam Thiên Tự


   Cuốn "Tam Thiên Tự" là bộ sách học chữ Hán vở lòng được soạn theo cách có vần, có lời đối nhau. Mỗi câu có 4 chữ, chữ thứ tư câu đầu bắt vần với chữ thứ hai câu tiếp theo (cũng gọi là yêu vận).

   Theo tài liệu lưu trữ xưa thì sách Tam Thiên Tự là do Ngô Thời Nhậm soạn và đã được khắc in vào cuối thế kỷ 18. Sau này được học giả Đoàn Trung Còn biên soạn, sao lục, Trí Đức Tùng Thư xuất bản lần đầu năm 1959.

   Nói là sách học vở lòng, nhưng đúng ra như là một quyển từ điển Hán Việt phổ thông, sách xưa bên chữ Hán có chữ Nôm dịch nghĩa, sách của cụ Còn soạn đã bỏ bớt phần chữ Nôm, thay vào đó là chữ quốc ngữ, nhìn chung là một quyển sách dạy Hán Nôm quá tốt.