<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Lý Lạc Nghị

Biên soạn
Jim Waters

Dịch giả
Nguyễn Văn Đổng

Hiệu đính
GS. Trần Nghĩa - GS. Vương Lộc

Kích thước
14.5 x 20 cm

Số trang
2247 trang

Năm xuất bản
1997

Hình thức bìa
Bìa cứng

 

Nhà xuất bản
Thế Giới

Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán


Chữ Hán là một trong những văn tự cổ nhất trên thế giới. Nó đã trải qua một quá trình phát triển năm sáu ngàn năm và hiện nay ước tính có khoảng một phần tư dân số trên thế giới sử dụng chữ Hán. Trong lịch sử văn hóa lâu đời của Trung quốc, chữ Hán đã có những đóng góp rất lớn. Nghệ thuật viết chữ Hán đẹp là một phận trong kho tàng văn hóa nghệ thuật quý báu của dân tộc Trung hoa và một số dân tộc khác ở Châu Á như: Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.

(Trích dẫn trong LỜI NÓI ĐẦU của dịch giả)