<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Trời Tháng Tư

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Phạm Công Thiện

Kích thước
12 x 18.4 cm

Số trang
100 trang

Năm xuất bản
1966

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp, in trên giấy Ford kem

Nhà xuất bản
An Tiêm

Trời Tháng Tư

"Trời tháng tư" - tiểu thuyết của Phạm Công Thiện do An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1966 tại Saigon. Mẫu bìa của họa sĩ Vĩnh Ấn.