<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Trước Đèn

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Lãng Nhân

Kích thước
15.6 x 21 cm

Số trang
232 trang

Năm xuất bản
1960

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Nam Chi Tùng Thư

Trước Đèn


Đọc "Trước Đèn" của Lãng Nhân bạn sẽ thấy một triết lý sống thời nay người ta đang kêu gọi trưng diện đó là "sống chậm".

Trước những văn minh ào ào cuốn đến cuồng quay ngoài cửa phòng, bạn càng nhìn ra càng thấy "đời này là đời máy móc. Trí não loài người càng thêm khôn khéo mãi ra...càng khôn khéo càng sinh ra trí trá giả dối...làm mất đi đôi phần trong sạch của tâm hồn".