Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai được treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định

Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai được treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định

"Sen ở ao bùn hương chẳng nhiễm
Trúc nơi bờ cát lá thường xanh."

(Thích Viên Khai)

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài