Một số hình ảnh về hòa thượng Thích Huệ Hưng (1917 - 1990)

Một số hình ảnh về hòa thượng Thích Huệ Hưng (1917 - 1990)

Chánh điện cũ khi đang xây dựng

Sư Phụ (Thích Minh Cảnh) bên Sư Ông (Thích Huệ Hưng) tại chánh điện cũ của Tu Viện Huệ Quang

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài