Nhà thơ Phạm Thiên Thư đến thăm và tặng sách Thư viện Huệ Quang

Nhà thơ Phạm Thiên Thư đến thăm và tặng sách Thư viện Huệ Quang

Thầy Không Hạnh - Thư viện trưởng, nhà thơ Phạm Thiên Thư (áo trắng) và thầy Lê Viết Yên - giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng


CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài