Sách ấn tống - Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo

Sách ấn tống - Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo

Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
Nguyên tác: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Liên Mãn
Hiệu đính: Định Huệ
(SỐ LƯỢNG: chỉ còn 30 quyển và mỗi độc giả chỉ được thỉnh 1 quyển)

Nói đến tông Tịnh Độ thì phải nói đến đại sư Thiện Đạo cũng như nói đến tông Thiên Thai thì phải nói đến đại sư Trí Giả, nói đến tông Hoa Nghiêm thì phải nói đến đại sư Hiển Thủ, nói đến tông Duy Thức thì phải nói đến đại sư Khuy Cơ, vì các ngài là tổ sư sáng lập các tông ấy tại Trung Hoa.
Tông Tịnh độ được đại sư Thiện Đạo khai sáng vào đời Đường, Trung Hoa bằng cách tập thành tư tưởng Tịnh Độ của đại sư Đàm Loan, Đạo Xước. Tại Ấn Độ chỉ có pháp môn Tịnh độ do đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói trong ba kinh Tịnh Độ (kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà), chứ chưa thành lập tông Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa thông qua bồ-tát Long Thọ (với Dị hành phẩm trong Thập trụ tỳ-bà-sa luận) và bồ-tát Thế Thân (với Vãng sanh luận), tư tưởng Tịnh Độ của hai ngài thích hợp với căn tánh của người Trung Hoa, nên pháp môn Tịnh Độ được đâm chồi nảy lộc và phát triển mạnh mẽ tại đất nước Trung Hoa với sự tiếp thu của đại sư Đàm Loan (trứ tác Vãng sanh luận chú), đại sư Đạo Xước (trứ tác An Lạc tập), đại sư Thiện Đạo (trứ tác 5 bộ, 9 quyển). Tư tưởng Tịnh Độ của đại sư Thiện Đạo đóng vai trò chủ đạo trong việc thành lập tông Tịnh Độ tại Trung Hoa, sau này Pháp Nhiên thượng nhân cũng dựa vào tư tưởng của đại sư mà sáng tác Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập làm cơ sở thành lập tông Tịnh Độ Nhật Bản vào đầu thế kỷ XIII.


Quý độc giả muốn thỉnh sách có thể đến trực tiếp thư viện hoặc nhắn lại thông tin, thư viện sẽ gửi sách đến địa chỉ của quý vị (xin vui lòng thanh toán hộ phí vận chuyển).

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài