Vài cặp đối của Hòa thượng Bích Liên

Vài cặp đối của Hòa thượng Bích Liên

Chùa nào cũng có câu đối Hán Nôm, nhưng đạt tới viên mãn trên cả nội dung và hình thức như các cặp đối của Hòa thượng Bích Liên thì không nhiều chùa có được. Hòa thượng Bích Liên thường tự đặt đối, hầu như không sử dụng lại của người xưa, nhất là câu đối Trung Quốc, nên đối tượng được phản ánh rất sống động, thực tế. Ngài có thể đặt danh từ, động từ và giới từ đứng đầu mà câu chữ, âm vận vẫn rất đắc thể đó là văn hay. Mỗi chữ của ngài dù người không biết chữ cũng cảm nhận được vẻ đẹp, sáng, lung linh như một bức tranh, đó là chữ tốt và cũng là đặc sắc trong chữ viết của ngài. Xin cung hiến một số cặp đối của Hòa thượng Bích Liên như một điểm lấp lánh trong dòng chảy liễn đối Hán Nôm dân tộc.

Thư viện Huệ Quang

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại chùa Bích Liên - Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại chùa Bích Liên - Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại chùa Tây Thiên - Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại chùa Vĩnh Khánh-Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại chùa Vĩnh Khánh-Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại thiền viện Nguyên Thiều - Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại thiền viện Nguyên Thiều - Bình Định

Cặp đối của hòa thượng Bích Liên treo tại phương trượng tổ đình Thập Tháp-Bình Định

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài