Văn uyển - Bài ca đưa người mạng chung trong khi tống táng - HT. Bích Liên

Văn uyển - Bài ca đưa người mạng chung trong khi tống táng - HT. Bích Liên

(Trích Tạp chí Từ bi âm số 46-47-48, năm thứ nhì, 1933)

Nguyên tác chữ Nôm được sưu tầm từ chùa Vĩnh Khánh

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài