Việt Nam khảo cổ tập san - sắp phát hành

Việt Nam khảo cổ tập san - sắp phát hành

Việt Nam khảo cổ tập san (1960-1974)

- Gồm 8 số, đóng thành 3 tập.

- Các phiên bản ấn hành:

+ Bản phổ thông: Bìa cứng ép kim, mo gáy.

+ Bản thủy ấn: Thủy ấn 3 cạnh sách.

+ Bản mạ vàng: Mạ vàng 3 cạnh sách.

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài