Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn A Tì Đạt Ma câu xá - Bộ 5 quyển

A Tì Đạt Ma Câu Xá - Bộ 5 quyển - hết hàng

Dịch và chú thích Tuệ Sỹ

Kích thước 14.5 x 21 cm

Số trang Tập 1: 640 trang; Tập 2: 564 trang; Tập 3: 736 trang; Tập 4: 596 trang; Tập 5: 480 trang.

Năm xuất bản 2017

Hình thức bìa Bìa cứng

 

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá