Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn A Tì Đạt Ma pháp uẩn túc luận

A Tì Đạt Ma pháp uẩn túc luận

Dịch giả Tuệ Sỹ - Nguyên An

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 508 trang

Năm tái bản 2022

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá