Trang chủ Ấn phẩm Triết Học Cách mạng và Hành động

Cách mạng và Hành động

Tác giả Nghiêm Xuân Hồng

Kích thước 13.2x 19.5 cm

Số trang 403 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Quan Điểm
Đơn giá

Nội dung sách là những diễn trình biện chứng của những cuộc cách mạng lớn cận đại: 1789 - 1917 - 1933 - 1949.

- Cách mạng Pháp 1789 - là cuộc cách mạng lớn đầu tiên trong thời cận đại đã làm phát hiện ý thức đấu tranh giai cấp do mâu thuẫn giữa các tầng lớp, các thế hệ, các chủng tộc.

- Cách mạng Nga năm 1917 là cuộc cách mạng nhằm phá hủy nền đế chế tập trung của giòng giõi Bourbons và của Nga hoàng do sự bóc lột bởi hoàng tộc Nga hoàng cùng quý tộc lại rất sâu dầy, như một quý tộc bậc trung tại nước Nga hồi đó cũng sống cuộc đời rất vương giả và tài sản của quý tộc thường được ước lượng theo nhân số của bọn dân cày nô lệ.

- Cách mạng vô sản tại Trung hoa - là cuộc cách mạng bằng Hồng quân - Diễn trình khai triển của lực lượng vô sản hay cuộc xunng đột cuốc cộng từ năm 1927 - 1949. Căn cứ địa Giang Tây và cuộc Vạn Lý Trường chinh - Chiến tranh Hoa - Nhật là cơ hội ngàn năm một thủa cho họ Mao - Lý do chiến tranh của Tưởng Giới Thạch - Chính sách vô sản chuyên chính tại Trung quốc: giai đoạn 1949 - 1952, 1952 - 1955, 1955 - 1962 - Chiến dịch trăm hoa đua nở và nhân dân công xã.

- Cách mạng Đức quốc xã 1933 - Tinh thần chủng tộc cố hữu cùng bản năng quyền lực của dân tộc Đức: Clausewitz, Hégel, Nietzsche, Wagner, H.S. Chamberlain - Hoàn cảnh hậu chiến và con đường của Hitler - Tính chất của cuộc cách mạng quốc xã: sức sống thuần túy và bối cảnh ý thức hệ.

(Trích dẫn trong phần MỤC LỤC cuối sách)