Cái chuồng khỉ

Tác giả Nguyễn Đức Sơn

Kích thước 12.5 x 19 cm

Số trang 136 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản An Tiêm
Đơn giá 80,000₫

Truyện "Cái chuồng khỉ" của Nguyễn Đức Sơn do An Tiêm ấn hành lần thứ nhứt tại Sài Gòn tháng 7 năm 1969.

Đây là truyện của một bạn trẻ thuộc thế hệ mới. Lời văn trẻ, hơi văn mạnh, côt bố trí chặt chẽ một cách tài tình, tư tưởng nhiều khi táo bạo đến nỗi làm cho người đọc bất bình [...] Một dấu hiệu của thời đại! Thảm thay! Mà cũng ghê thay!

Hoàng Minh Tuynh

(viết riêng cho truyện ngắn "Cái chuồng khỉ" đăng trên tạp chí Mai số 31 và 32 năm 1963)