Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Chân Nguyên Thiền Sư

Chân Nguyên Thiền Sư - hết hàng

Tác giả Lê Mạnh Thát

Số lượng Đủ bộ 2 quyển

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 1980

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Tu Thư Vạn Hạnh
Đơn giá

Chân Nguyên (1647 - 1726) là một tác gia lớn của hậu bán thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII. Trong tình hình tư liệu hiện nay, có thể nói ông là người đầu tiên viết truyện bằng thể tài thơ lục bát, mở đầu cho sự ra đời hàng loạt truyện thơ của nền văn học dân tộc ta. Những tác phẩm của ông nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho những người làm công tác trong lĩnh vực văn học, ngôn ngữ, lịch sử và tư tưởng Việt Nam.

"Chân Nguyên Thiền Sư Toàn Tập I" là tập hợp những tác phẩm viết bằng Hán văn của Chân Nguyên cùng với một tác phẩm sử ca quốc âm của ông là Thiền tôn bản hạnh.

"Chân Nguyên Thiền Sư Toàn Tập II" ra đời nhằm công bố những tác phẩm truyện cũng viết bằng quốc âm mà từ trước tới nay chưa bao giờ được giới thiệu để làm tài liệu cho những người tìm hiểu về văn học dân gian và quá trình biến thành dân gian của những tác phẩm hữu danh.