Trang chủ Ấn phẩm Kinh Thi Chàng tuổi trẻ gan dạ trên chiếc đu bay

Chàng tuổi trẻ gan dạ trên chiếc đu bay

Tác giả William Saroyan

Dịch giả Huy Tưởng

Kích thước 12.5x19.5 cm

Số trang 438 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, tay gấp, có bìa áo

Nhà xuất bản Kinh Thi
Đơn giá