Trang chủ Ấn phẩm Luận Chú giải Dị bộ tông luân luận

Chú giải Dị bộ tông luân luận - hết hàng

Dịch giả Thích Hạnh Bình

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 200 trang

Năm xuất bản 2011

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá