Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Cuốn Sách Nhỏ Của Người Xuất Gia

Cuốn Sách Nhỏ Của Người Xuất Gia

Tác giả Tỳ Kheo Trí Quang

Thẩm định Hòa thượng Pháp Chủ

Kích thước 13 x 18.5 cm

Số trang 96 trang

Năm xuất bản 1954

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Giáo Hội Tăng Già Trung Việt
Đơn giá

TỰA

Cuốn sách này trích lục trong kinh luật, viết đúng như quyết nghị của Đại Hội Đồng Giáo Hội Tăng Già Thừa Thiên vừa rồi, một cuốn sách nhỏ nhưng ghi chép những điều mà không một vị xuất gia nào không cần biêt. Địa vị "chúng trung tôn" của Người xuất gia là xây dựng trên những điều kiện ấy. Vậy trông mong liệt vị Xuất gia vì chí hướng xuất trần của mình, vì báo đáp hồng ân của Phật và vì cứu độ muôn loài chúng sinh mà tinh tiến tu tập những điều này.

Cuốn sách này do một số đệ tử của Ngài Phước Hậu phát tâm ấn hành, mục đích để cung hiến lễ chung thất của Ngài trong ngày hôm nay.

19/4/2516

TỔNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI TĂNG GIÀ TRUNG VIỆT