Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Đại Tạng Kinh Việt Nam

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tác giả HT.Thích Minh Châu

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng Đủ bộ 37 quyển

Năm xuất bản 1991 - 1998

Nhà xuất bản Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Đơn giá

   Kinh tạng Nikàya Pàli (từ tập 1 - tập 24) và A-Hàm Hán tạng (từ tập 25 - tập 37) là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên khởi, Vô ngã... Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết.


CHIA SẺ

Ấn phẩm khác