Trang chủ Ấn phẩm Thích Nhất Hạnh Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày

Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày

Tác giả Thích Huyền Quang - Thích Nhất Hạnh

Kích thước 12.5x18.5 cm

Số trang 144 trang

Năm xuất bản 1973

Hình thức Bìa mềm, có tay gấp.

Nhà xuất bản Viện Hóa Đạo
Đơn giá


Sách này được viết ra trong mục đích đã bớt đôi phần mệt nhọc cho quý vị giảng sư và quý vị cán bộ văn hóa xã hội của Giáo Hội Phật Giáo. Chúng tôi đã y cứ vào huấn chỉ của quý vị lãnh đạo hai viện Tăng Thống và Hóa Đạo để diễn giải cương lĩnh của nền Phật học nhập thế hiện đại.

Cố nhiên dù có thiện chí đến đâu đi nữa chúng tôi vẫn còn mắc phải nhiều thiếu sót, sai lầm. Kính mong quý vị trong khi sử dụng sách, bổ túc những thiếu sót và sai lầm đó cho, chúng tôi rất cảm tạ. Nếu được quý vị gửi cho những lời chỉ giáo, chúng tôi sẽ có thể làm cho sách thêm hoàn hảo trong ấn bản thứ hai.

Giáo lý đạo Phật là giáo lý khế cơ và sách này không phải là sách của muôn thời. Trong khoảng mười năm, cuốn sách này sẽ trải qua nhiều thử thách, thay đổi và chắc hẳn cương lĩnh giáo lý nhập thế sẽ được trình bày dưới một hình thức thích hợp hơn nữa, và các bậc cao minh trong Phật học giới sẽ cống hiến quần chúng những tác phẩm có giá trị lớn lao về lượng cũng như về phẩm. Riêng chúng tôi, nếu cuốn sách này mà giúp đỡ quý vị giảng sư và quý vị cán bộ Giáo Hội được muôn một nào thì đó đã là một phần thưởng vô cùng quý giá rồi. Chúng tôi rất mong được nghe lời phê bình xây dựng phát xuất từ kinh nghiệm của quý vị trong lúc trực tiếp làm Phật sự. Xin gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ chùa Ấn Quang. Xin cảm ơn quý vị.

Thích Huyền Quang và Thích Nhất Hạnh

(Theo LỜI CỦA TÁC GIẢ)