Trang chủ Ấn phẩm Luật Di-sa-tắc bộ hòa hê Ngũ phần luật (Bộ 2 quyển)

Di-sa-tắc bộ hòa hê Ngũ phần luật (Bộ 2 quyển)

Hán dịch Tam Tạng Phật đà thập và Trúc Đạo Sinh

Dịch giả Thích Đỗng Minh

Kích thước 16x24 cm

Số trang 1158 trang

Năm xuất bản 2016

Hình thức bìa Bìa cứng, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá