Dialogue

Tác giả Phạm Công Thiện, Thích Nhất Hạnh, Hồ Hữu Tường, Tam Ích, Bùi Giáng

Kích thước 12.5 x 18.5 cm

Số trang 86 trang

Năm xuất bản 1965

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Lá Bối
Đơn giá

Nội dung cuốn sách gồm có tổng cộng 5 bài viết được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Pháp.