Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

Lược giảng Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số trang 324 trang

Kích thước 14.7 x 20.8 cm

Năm xuất bản 2001

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá 87,000₫

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm có 7 quyển, chia làm hai mươi tám phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ hai mươi lăm nhưng trong bản kinh xưa thì là thứ hai mươi bốn vì trong đó thiếu một phẩm là Đề Bà Đạt Ma. Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Có mười nhân duyên nói phẩm Phổ Môn này là Nhân Pháp, Từ Bi, Phước Huệ, Chơn Ứng, Dược Châu, Hiển Mật, Quyền Thật, Bản Tích, Duyên Liễu và Trí Đoạn.

(Trích dẫn trong Phần Lược Giảng Phẩm Phổ Môn)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác