Trang chủ Ấn phẩm Luận Đức Phật Gotama

Đức Phật Gotama

Tác giả Hajime Nakamura

Dịch giả Trần Phương Lan

Kích thước 15.5 x 23.5 cm

Số trang 600 trang

Năm xuất bản 2011

Hình thức bìa Bìa cứng

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá