Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Duy tâm Phật học - Tái bản lần 2 (2020)

Duy tâm Phật học - Tái bản lần 2 (2020)

Biên soạn Hội Lưỡng Xuyên Phật Học

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng 4 cuốn gồm 52 số

Năm xuất bản 1935 - 1943

Hình thức bìa Bìa cứng, ép kim

Nhà xuất bản Hội Lưỡng Xuyên Phật Học
Đơn giá

Tạp chí Duy Tâm Phật Học là cơ quan phát ngôn của hội Lưỡng Xuyên Phật Học, xuất bản từ năm 1935 đến năm 1943. Báo do Hòa Thượng Huệ Quang làm chủ nhiệm với các cây bút chủ chốt là Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng Khánh Anh, cư sĩ Trần Huỳnh.

Như tên của mình, là tờ báo hướng về những tư tưởng có tính căn bản của đạo Phật, biện minh những quan điểm sai lầm để có cái nhìn đúng đắn trong đời sống tu học, sinh hoạt của Phật tử.

Duy Tâm Phật học có tiếng vang lớn đối với phong trào chấn hưng Phật giáo những năm 1930-1943. Một số bài viết đến nay vẫn còn giá trị, một số khác có tính tham khảo về mặt tư liệu lịch sử.

Cũng như Từ Bi Âm, Đuốc Tuệ, Viên Âm, các báo xuất bản vào năm 1944-1945 được in trên chất liệu giấy rất xấu và khó sưu tầm được.

Chúng tôi cố nấn ná thực hiện bộ Duy Tâm trễ hơn những bộ khác với mong muốn sưu tầm cho trọn bộ, nhưng đã gần 10 năm trôi qua mà vẫn không sưu tầm cho đầy đủ được. Tại Long Phước là cơ quan của Hội Lưỡng Xuyên đã không còn gì mà ở chùa Phước Hậu nơi Hòa Thượng Khánh Anh từng trụ trì, chúng tôi được xem các tủ sách của Ngài ấy rồi mà vẫn không phát hiện được tờ Duy Tâm nào.

Cuối mỗi tập (12 số)  đều có tổng mục lục để tham khảo do Duy Tâm thực hiện. Tổng mục lục của tập 3 lẽ ra nằm ở số 36 nhưng lại nằm ở số 37 do Duy Tâm làm trễ. Chúng tôi điều chỉnh đưa vào số 36, nằm cuối tập 3 để tiện tham khảo.

Hiện tại Thư Viện Huệ Quang sưu tầm được từ số 1- 52 (1935-1943) thiếu số 45 và thiếu mất 2 năm 1944-1945. Thư Viện Đóng thành 4 tập như sau, sau này sưu tầm đủ sẽ bổ sung sau.

Tập 1 : Từ số 1 - 12 (1935 -1936).

Tập 2 : Từ số 13 -24 (1936-1937).

Tập 3 : Từ số 25 - 36 (1937 -1939).

Tập 4 : Từ số 37 - 51&52 (1939 -1943).

TM. Thư viện Huệ Quang

08- 2016

Thích Không Hạnh