Duy Thức - chưa ấn hành

Việt dịch Tuệ Nhuận

Kích thước 16 x 21.5 cm

Số trang 194 trang

Năm xuất bản 1952

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Khác
Đơn giá