Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập

Việt dịch & Chú thích Ban dịch thuật Hán tạng Pháp Âm

Chủ biên Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng Đủ bộ 8 quyển

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 2017 

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá 1,800,000₫

Bộ sách gồm 68 tác phẩm, trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận và 13 bộ nguyện văn, lễ sám, tán văn, truyện ký. Nội dung từng tập như sau:
- TẬP 1:
+ Kinh Vô lượng nghĩa
+ Kinh Diệu pháp liên hoa
+ Kinh Đại pháp cổ
+ Kinh Phật thuyết tế chư phương đẳng học
+ Kinh Tất-đàm Phân-đà-lợi
+ Kinh Văn-thù-sư-lợi phát nguyện
- TẬP 2:
+ Kinh Đại Tát-già Ni-kiền-tử sở thuyết
+ Kinh Đại thừa phương quảng tổng trì
+ Kinh Phật thuyết Bồ-tát hành phương tiện cảnh giới thần thông biến hoá
+ Kinh Phật thuyết quán Bồ-tát Phổ Hiền hành pháp
+ Kinh Phật thuyết quảng bát nghiêm tịnh bất thoái chuyển luân
- TẬP 3:
+ Pháp Hoa kinh tinh giải bình lâm
+ Diệu pháp liên hoa kinh kích tiết
+ Đại ý kinh Pháp Hoa
+ Yếu chỉ kinh Pháp Hoa
+ Duy-ma-cật kinh tam quán huyền nghĩa
+ Thập bát nhị môn
+ Thỉ chung tâm yếu
+ Thỉ chung tâm yếu chú
+ Giải thích giác ý tam-muội kinh ma-ha bát-nhã
+ Thiền môn chương
- TẬP 4:
+ Diệu pháp liên hoa kinh thông nghĩa
+ Giải thích kinh Diệu pháp liên hoa
+ Diệu pháp liên hoa kinh Ưu-ba-đề-xá
+ Nghĩa an lạc hạnh trong kinh Pháp Hoa
+ Thiền môn yếu lược
+ Thiên Thai bát giáo đại ý
+ Thiền môn khẩu quyết
+ Thiên Thai truyền Phật tâm ấn ký
+ Thiên Thai tứ giáo nghi
+ Hành pháp tâm chú thiên thủ thiên nhãn đại bi
+ Tu tập chỉ quán toạ thiền pháp yếu
+ Thiên Thai chỉ quán thống lệ

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác