Giới bản Tì-kheo-ni

Dịch giả Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16x24 cm

Số trang 244 trang

Năm xuất bản 2019

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá