Trang chủ Ấn phẩm Luật Giới Bồ tát du già

Giới Bồ tát du già

Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16x24 cm

Số trang 236 trang

Năm xuất bản 2019

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá
CHIA SẺ

Ấn phẩm khác