Trang chủ Ấn phẩm Báo Chí Giữ Thơm Que Mẹ

Giữ Thơm Quê Mẹ

Người coi sóc Hoài Khanh - Trụ Vũ

Kích thước 18 x 25,5 cm

Số lượng 2 tập, đủ bộ 12 số

Năm xuất bản 1965 - 1966

Trọng lượng 3 kg

Hình thức bìa Bìa cứng, gáy ép kim

Nhà xuất bản Lá Bối
Đơn giá

Giữ Thơm Quê Mẹ – tập san văn nghệ do Lá Bối xuất bản, Hoài Khanh coi sóc. Tồn tại từ giữa năm 1965 đến giữa năm 1966, ra được 12 số, mỗi tháng 1 số, có một số đôi 7&8, khổ 18×25,2 cm, mỗi số khoảng 100 trang. Huệ Quang đóng thành 2 tập.


Trừ số 2, 11 số còn lại của báo đều bị đục chữ hoặc nhiều hoặc ít, nhiều chỗ ngắt ngang vô nghĩa, có lẽ do kiểm duyệt: trang 94, 95, 97, 98 của số 1; trang 5, 6, 33, 38 của số 3…; số 11 bị đục bỏ ở 20 trang khác nhau.

Có đủ bộ Giữ Thơm Quê Mẹ này là nhờ sự đóng góp của thầy Hồng Sơn ở Phan Rang, thầy Quảng Tuấn chùa Già Lam – Sài Gòn. Chúng tôi xin chân thành tri ân hai thầy.


TM. Thư viện Huệ Quang
11.2014
Thích Không Hạnh