Hải Triều Âm - Hết hàng

Biên soạn Tổng cục văn hóa GHPGVNTH

Kích thước 16 x 24 cm

Số lượng 2 tập, đủ bộ 10 số

Năm xuất bản 1973 - 1975

Hình thức bìa Bìa cứng

Trọng lượng 2500g

Nhà xuất bản Vạn Hạnh
Đơn giá

Hải Triều Âm, cơ quan phát khởi nền quốc học, Phật học và văn hóa Việt Nam do Tổng vụ Văn hóa chủ trương. Chủ nhiệm kiêm chủ bút là Thượng tọa Thích Mãn Giác. Trụ sở đặt tại ấn quán Vạn Hạnh. Báo 3 tháng ra 1 kỳ, khổ 16x24 cm, mỗi số dày từ 160-200 trang. Báo tồn tại từ 2.1973 đến 8.1975, ra được 10 số, có 2 số đôi 4&5, 9&10. Huệ Quang in thành 2 tập.

Trang 83 của số 7 đánh nhầm thành 84, chỉ sai số trang, nội dung vẫn liên tục, không sai.

Bộ Tạp chí Hải Triều Âm do Huệ Quang ấn hành năm 2014

Hình một trang tạp chí do Huệ Quang phục chế lại từ bản gốc


TM. Thư viện Huệ Quang

11.2014

Thích Không Hạnh