Hán Văn Qui Tắc - tạm hết hàng

Tác giả Nguyễn Di Luân

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 118 trang

Năm xuất bản 1942

Nhà xuất bản Nam Thiên Thu Cục
Đơn giá

   Từ khi chữ Quốc ngữ chưa ra đời thì chữ Nho (chữ Hán) là thứ chữ thông dụng được sử dụng nhiều. Ấy mà, cả người Tàu và người Việt đều cho là chữ Nho rất khó học. Nhiều người học 3, 4 năm nhưng vẫn chưa biết gì, có khi phải học đến 7, 8 năm mới kha khá một chút. Có phải chăng chữ Nho khó đến vậy??? Quyết không phải. Bởi vì chữ tức là văn, học chữ tức là học văn, đã là văn thì bất cứ lối văn của chữ nào cũng đều phải có văn vẻ, có nghĩa lý cao xa, có mẹo luật thâm thúy thì mới thành ra câu văn hay.

   Với các nước phương Tây, họ đã làm ra những sách mẹo riêng để giảng giải về các mẫu mực, mẹo luật của thứ chữ ấy thế nào và dạy học một cách rõ ràng cho nên người học thấy dễ hiểu và chóng biết. Còn chữ Nho của người Á-Đông thì thầy dạy trò, cha dạy con, anh dạy em và đều mang sách cổ ra dạy lẫn nhau, rất sơ sài. rất cẩu thả, chẳng có sách mẹo hay sách luật gì cả, cho nên người học chẳng hiểu mẹo luật của câu văn ấy thế nào? tại sao lại đặt câu như vậy và ý nghĩa  của câu ra sao?

   Chính vì lẽ đó mà Nguyễn Di Luân đã viết cuốn "Hán văn qui tắc" tức là sách mẹo của chữ Nho. Nội dung của cuốn sách được chia làm 10 chương, dạy về cách phân biệt các loài chữ, cách dùng chữ, cách đặt câu, các mẹo luật, các phép tắc của chữ Nho đều giảng giải rất rõ.