Trang chủ Ấn phẩm Cổ Văn Hoàng Việt văn tuyển - Bộ 3 tập

Hoàng Việt văn tuyển - Bộ 3 tập

Tác giả Bùi Huy Ích

Việt dịch Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang Tập 1: 144 trang; Tập 2: 264 trang; Tập 3: 448 trang

Năm xuất bản 1972

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa
Đơn giá